O projekcie

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ

 

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ to druga edycja projektu wystawienni­czego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów województwa kujaw­sko-pomorskiego.

Projekt zakłada realizację wystaw (wraz z wydarze­niami towarzyszącymi i wydawnictwami), prezentu­jących opowieść o mieście, w którym funkcjonuje dane muzeum i którego historię zachowuje, odnoszącą się do idei WOLNOŚCI,  rozumianej jednak szerokim kontekście, nie tylko  historycznym, ale również społecznym, artystycznym czy kulturowym.

Wystawy (zarówno wewnętrzne – przedstawiają­ce muzealia, jak i zewnętrzne – posterowe) prezen­towane będą w różnych terminach poczynając, tak jednak by w okresie od 15 czerwca do 15 września powstał kujawsko-pomorski muzealny szlak kulturowy, zachę­cający do obywania podróży i odkrywania ciekawych, czasem mało znanych, a nierzadko wyjątkowych miejsc naszego regionu.

Projektem MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ muzealne środowisko województwa kujawsko-pomorskiego włącza się w ogólnopolskie obchody 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.